Warsztaty ludowe „Mazurki na Mazowszu”

  

Od września do grudnia 2017r.   drużyna harcerska Bullerbyn przy Szkole Podstawowej w Izdebnie realizuje program „Stop bierności. Wyzwolić energię”, który wpisuje się w realizację programu „Bezpieczna+”

Pierwszym przedsięwzięciem  było nawiązanie współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury. Dzięki przychylności pani Katarzyny Linder  dniach 18-19 września w naszej szkole odbyły się warsztaty ludowe „Mazurki na Mazowszu”. Muzykanci – Agnieszka i Mateusz Niwińscy -zaznajomili nas z tradycją muzyki wiejskiej Mazowsza Południowo-Wschodniego, w tym Powiśla Maciejowickiego. Grali nam oberki, powiślaki, polki, walce i tanga. Śpiewali i uczyli przyśpiewek. Pani Patrycja z kolei wprowadziła nas w świat tańca ludowego.