2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Został on ustanowiony w 2008 r. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie.

W poniedziałek, 3 kwietnia w naszej placówce odbyły się zajęcia,  których celem było zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Kształtowano w dzieciach postawy, które mają przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.

W przedszkolu tego dnia wszystkie dzieci przyszły ubrane w kolorze niebieskim na znak solidaryzowania się z osobami dotkniętymi tym zaburzeniem. Przedszkolaki obejrzały filmy edukacyjne oraz prezentacje multimedialne dotyczące autyzmu. Wykonały prace plastyczne oraz plakaty pokazujące jedność z autystykami.