Akcja SPRZĄTANIA ŚWIATA

Sprzątanie świata łączy nas z naturą i ze sobą nawzajem.

„Sprzątanie Świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie „nieśmiecenia”, edukacja na temat odpadów oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Pamiętajmy jednak, aby dbać o środowisko każdego dnia, nie tylko w czasie akcji.

W naszej szkole uczennice klasy szóstej przygotowały i 18 września przedstawiły prezentacje multimedialne, quizy dla całej społeczności szkolnej. Uczniowie klas 4-7 wykonali plakaty promujące akcję „Sprzątania świata” pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi”

A.Hys/koło przyrodnicze