Dzień z poważnym przesłaniem – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

W szkole i przedszkolu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka promowany i organizowany przez UNICEF jednoczy wszystkie dzieci. Celem wszystkich inicjatyw związanych z tym dniem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi z całego świata, których prawa nie są respektowane. Społeczność naszej  szkoły i przedszkola jak każdego roku włączyła się w obchody rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Dzień ten uczciliśmy 21 listopada. Tego dnia uczniowie i przedszkolaki poznawali genezę powstania Konwencji oraz przypisane dzieciom prawa. Oglądali filmy edukacyjne czy prezentacje multimedialne, rozmawiali z nauczycielami o randze wydarzenia jakim było ustanowienie  20 listopada 1989 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych  Międzynarodowego  Dnia Praw Dziecka i uchwalenia uniwersalnego  dokumentu „Konwencja o prawach dziecka”, gwarantującego wszystkim dzieciom na świecie ich prawa.