Przedszkolaki brały udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym

Od październik do maja wszystkie grupy przedszkolne brały udział w projekcie edukacyjnym, którego celem było uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody oraz na wykształcenie u nich postawy szacunku do otaczającego świata.  Realizowaliśmy następujące zadania:

Jesień: 
– Stworzenie kącika przyrody
– Wykonanie pracy plastycznej „Las” techniką kolażu
–  Zorganizowanie zbiórki pożywienia dla zwierząt
 
Zima: 
– Wykonanie kołowych kalendarzy „Cztery Pory Roku”
– Zabawy logopedyczne z wykorzystaniem tekstu: – Zabawa paluszkowa „Wróbelki”. – Masażyk „Ptaki”. – Zabawa ruchowo-naśladowcza „Zima”
–  Gimnastyka buzi i języka „Głodna sarenka”
 
Wiosna:
– Założenie ogródków warzywnych na parapetach w salach przedszkolnych.
–  Zabawy logopedyczne z wykorzystaniem tekstu: – Zabawy paluszkowe „Słoneczko”, „Zajączki”- Masażyk „W marcu jak w garncu”. – Zabawa ruchowo-naśladowcza „Wiosna”
– Gimnastyka buzi i języka „Ptaszki budują gniazda”
 
Lato:
–  Zabawy logopedyczne z wykorzystaniem tekstu: – Zabawa paluszkowa „Kwiatki”
–  Masażyk „Łąka”. – Zabawa ruchowo-naśladowcza „Lato”
–  Gimnastyka buzi i języka „Mała żabka”
–  Zabawy dowolne z chustą animacyjną „Łąka majowa” do muzyki A. Vivaldiego „Cztery pory roku – Lato”.