Z kart historii

Zespół Szkół w Izdebnie to placówka o bogatej historii i tradycji.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka oraz Publiczne Przedszkole w Izdebnie należą do prężnie działających instytucji w gminie Łaskarzew. Swój dzisiejszy wizerunek zawdzięczają wieloletniej historii.

Obecna szkoła podstawowa w Izdebnie do 1885 roku była gminną szkołą typu wędrownego „od wsi do wsi”. W roku 1885 jej siedziba była w Dąbrowie, a w roku 1908 przeniesiona została do Krzywdy, po czym w roku 1910 do wsi Izdebno, gdzie znajdowała się w prywatnym mieszkaniu Pana Jana Błachnio. Tam mieściła się do 1913r. W roku 1914 szkoła została przeniesiona do lokalu Pana Michała Michalczyka, gdzie była do roku 1922. W tym czasie funkcjonowały 4 oddziały. Od września 1922 kierownikiem szkoły został Pan Jan Karuga. Stopień organizacyjny szkoły podniesiono do 5 oddziałów. Szkoła powszechna w roku 1922 została przeniesiona do własnego budynku wybudowanego przez mieszkańców wsi Izdebno z przeznaczeniem na szkołę i mieszkania dla nauczycieli. Plac, na którym powstał ten budynek został przekazany przez rolnika, Pana Piotra Boratyńskiego. Inicjatorami budowy domu byli Pan Piotr Boratyński, Pan Stanisław Paśnik i ks. Turski z Łaskarzewa. Materiały na budowę dostarczyło Leśnictwo Państwowe.

W roku 1965 kierownikiem szkoły został Pan Mikołaj Szeląg, a rok później Pan Tadeusz Dybcio. Dnia 2 września 1967 dyrektorem szkoły została Pani Halina Niezgoda. Naukę w tym roku rozpoczęło 175 uczniów, a pracę siedmioro pracowników pedagogicznych. Byli to Pani Wiesława Balas, Pani Wacława Bogusz, Pani Jadwiga Duchlińska, Pani Halina Niedźwiedzka, Pani Halina Niezgoda, Pan Michał Szeląg, Pani Maria Domarecka oraz Pan Edmund Mucha.

Pani Halina Niezgoda była dyrektorem szkoły od roku 1967 do roku 1990. W tym czasie wykonywano prace porządkowe przy zagospodarowywaniu terenu szkolnego. Wykonano rabaty kwiatowe oraz boisko do piłki ręcznej.

Prężnie działały organizacje tj. ZHP, PCK, LOP i SKO oraz koła zainteresowań. Bardzo dobrze układała się współpraca z Państwowym Pogotowiem Opiekuńczym. W każdej z klas uczyli się wychowankowie pogotowia. Bardzo szybko zintegrowali się z uczniami szkoły.

15 kwietnia 1977 roku rozpoczęło pracę przedszkole. Dyrektorem jednooddziałowego przedszkola została Pani Wacława Bogusz.

W roku 1978 powstała Izba Pamięci Narodowej. Bardzo dużo eksponatów i dokumentacji dostarczył Pan Głowacki oraz mieszkańcy Izdebna. W roku 1979 Izba Pamięci została ogłoszona najlepszą w gminie. Szkoła realizowała projekty związane z edukacją krajoznawczą. Organizowano kilkudniowe wycieczki do Gdańska, Krakowa, Warszawy, w Bieszczady, Góry Świętokrzyskie. Zwiedzano Wieliczkę, Kazimierz Dolny, Żelazową Wolę oraz Płock. 5 października 1983 odbyła się wycieczka samolotowa do Wrocławia.

W roku 1969 rozpoczęła pracę spółdzielnia uczniowska, która umożliwiła dzieciom kupowanie słodkości w sklepiku szkolnym. W późniejszych latach opiekunem spółdzielni uczniowskiej była nauczycielka matematyki Pani Hanna Flak, która od września1991 została dyrektorem szkoły. W 2000 roku dotychczasowy dyrektor przedszkola Pani Wacława Bogusz odeszła na emeryturę i od kolejnego roku dyrektorem obu placówek została Pani Hanna Flak. W związku z tym szkoła otrzymuje nazwę Zespołu Szkół w Izdebnie.

Przez lata nasza szkoła była remontowana i modernizowana. Wiosną 1993 powstaje społeczny komitet remontu dachu na budynku szkolnym. 26 sierpnia szkoła została przykryta blachą. W ramach dalszych remontów w roku 2005 zostały wymienione okna i wyremontowano schody, a w roku 2007 dokonano kapitalnego remontu szkoły. Wyremontowano korytarze, dokonano remontu kuchni, założono wodę i centralne ogrzewanie. Po zakończonym remoncie na terenie szkoły odbyła się sesja Rady Gminy, na której obecni byli Wójt Gminy Łaskarzew Pan Marian Korycki, radni i zaproszeni goście.

Ciekawą inicjatywą było ufundowanie dla uczniów pucharu ,, Fair Play”. Dokonali tego trzej bracia, absolwenci naszej szkoły: Mirosław, Bohdan i Jarosław Michalczykowie. Otrzymywali go uczniowie wykazujący się wzorową postawą i wysoką kulturą osobistą . Tradycja wręczania pucharu trwa do dziś.

Pani Hanna Flak funkcję dyrektora pełniła do roku 2010. Po przejściu na emeryturę pracowała nadal w naszej szkole jako nauczyciel matematyki. Od września 2010 dyrektorem naszej placówki została Pani Elżbieta Gazda, która wcześniej pełniła funkcję społecznego zastępcy dyrektora.

W tym samym roku wybudowano wielofunkcyjne boisko, które przyczyniło się do rozwijania sprawności fizycznej i wyłaniania talentów sportowych wśród uczniów. W kolejnym roku w ramach programu ,, Radosna Szkoła” powstaje plac zabaw, który cieczy się dużym zainteresowaniem młodszych dzieci.

W kolejnych latach odbywa się dalsza modernizacja budynku szkolnego: powstają nowe pomieszczenia do nauki (2011r.), odwodnienie budynku szkoły i odwodnienie rur spustowych (2012r.), wykonanie chodnika wewnętrznego (2012r.), wykonanie ogrodzenia zewnętrznego szkoły (2013r.). 

W następnym roku przedszkole jednooddziałowe przekształciło się w przedszkole dwuoddziałowe. W roku 2014 powstaje świetlica, z której do dziś korzysta wielu wychowanków. Warunki lokalowe szkoły i wyposażenie sal lekcyjnych z roku na rok poprawiają się. W związku z tym mieszkańcy Woli Rowskiej zdecydowali się na zmianę szkoły swoich dzieci, dla których zorganizowano dowóz autobusem gminnym.

Pani Dyrektor Elżbieta Gazda z myślą o wszechstronnym rozwoju dzieci przystąpiła do realizacji różnych projektów m.in. indywidualizacja procesu nauczania, program regionalny Unii Europejskiej ,,Uczniowie na start – rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Łaskarzew”, „Powszechna nauka pływania”. Dzięki udziałowi uczniów w tych projektach szkoła została doposażona w komputery, projektory, tablice multimedialne oraz wiele nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

W roku 2014 została zmodernizowana sala lekcyjna na potrzeby dzieci sześcioletnich, a rok później przedszkole zostaje przekształcone w przedszkole trójoddziałowe. W roku 2018 przy wsparciu Wójta Gminy Łaskarzew podjęto decyzję o utworzeniu kolejnego czwartego oddziału przedszkolnego i postanowiono zaadaptować salę gimnastyczną na dwie sale przedszkolne. W rezultacie powstały dwie nowe sale przedszkolne, kolorowa łazienka dla przedszkolaków oraz przestronna szatnia przedszkolna. Ze środków Urzędu Gminy zakupiono nowe meble do sali 3-latków i 4-latków.

Wkrótce podjęto decyzję o budowie pełnowymiarowej sali gimnastycznej oraz nowych sal szkolnych. Budowa została ukończona w 2023 roku w wyniku ogromnych starań Wójta Gminy Łaskarzew Mariana Janisiewicza i pozyskanym środkom. Jednocześnie w roku 2022 z inicjatywy Pani Dyrektor Elżbiety Gazdy szkoła rozpoczęła starania o nadanie imienia. W wyniku głosowania naszym patronem został Janusz Korczak. Wniosek o nadanie imienia szkole wystosowano 3 marca 2022 r., który Rada Gminy Łaskarzew zatwierdziła 1 czerwca 2022 r. Dzień ten zbiegający się jednocześnie z Międzynarodowym Dniem Dziecka został wyznaczony na Dzień Patrona naszej szkoły. 

Wraz z nadaniem imienia szkole ufundowano sztandar, który jest symbolem tradycji i obiektem, wokół którego skupia się społeczność szkolna: pracownicy i uczniowie gromadzą się realizując swoje zadania oświatowe. Jest też symboliczną personifikacją tożsamości szkoły jako zbiorowości.

Ważnym przedsięwzięciem był udział w projekcie ,,Pod biało-czerwoną”. Przed naszą szkołą powstał maszt, dzięki któremu biało-czerwona flaga dodaje świetności naszym uroczystościom szkolnym.

9 lutego 2023 roku odbyła się uroczystość 100-lecia szkoły, nadania jej imienia Janusza Korczaka, poświęcenia sztandaru oraz oddania nowej części budynku szkoły wraz z nową salą gimnastyczną.

W naszej szkole pracujemy w myśl słów Janusza Korczaka, naszego patrona, które były pierwszym wpisem Pana Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniewa Włodkowskiego do nowej kroniki w roku 2010 podczas uroczystości otwarcia boiska:

,,Nie patrz nigdy ile jest złego w człowieku.

Patrz zawsze ile jest dobrego …

I to dobro pobudzaj do działania”.

Podczas prowadzonej rekrutacji  do naszego przedszkola na rok szkolny 2023/2024 okazało się,  że liczba złożonych  przez rodziców wniosków o przyjęcie nowych dzieci przewyższała liczbę wolnych miejsc. Wówczas Organ Prowadzący podjął decyzję o otwarciu piątego oddziału.  Dzięki ogromnemu wsparciu Wójta Gminy Łaskarzew Pana Mariana Janisiewicza udało się zaadaptować jedną z sal lekcyjnych na salę przedszkolną. Zostały zakupione nowe meble, stoliki, krzesełka oraz zabawki. Stworzyliśmy takie warunki, aby dzieci w nowej sali czuły się komfortowo i bezpiecznie.