Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 13 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej połączony z Dniem Samorządności. Uczniowie, tego dnia mogli wcielić się w rolę nauczycieli naszej szkoły. Każdy nauczyciel i pracownik otrzymał jabłko z życzeniami oraz symboliczny medal. Rodzicom uczniów dziękujemy za przygotowanie słodkości i za pamięć. W tym dniu odbył się również uroczysty apel, na którym Pani Dyrektor podziękowała za trud i zaangażowanie włożone w przygotowanie obchodów Dnia Nauczyciela.

 Samorząd Uczniowski pragnie jeszcze raz złożyć wszystkim pracownikom naszej szkoły wyrazy szacunku i życzyć, aby codzienna praca stanowiła źródło satysfakcji i poczucia dobrze spełnionego obowiązku. Niech każdego dnia towarzyszy Wam pogoda ducha,      pasja przekazywania wiedzy i kształtowania charakterów, postaw młodych ludzi oraz wpływania na ich życiowe wybory. Życzymy, aby wdzięczność uczniów nagradzała Wam trudy niełatwej pracy, a pamięć wychowanków sprzed lat stanowiła dowód na to, jak ogromną rolę odegraliście w ich życiu.

 Samorząd Uczniowski