„Idź ty lepiej, Koziołeczku, szukać swego Pacanowa”

Nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Idź ty lepiej, Koziołeczku, szukać swego Pacanowa”

Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości , kształtowanie właściwych postaw społecznych. poczucia przynależności narodowej, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

W miesiącu wrześniu przedszkolaki poznały głównego bohatera projektu – Koziołka Matołka i jego przygody. Poznały także twórców książeczek o Matołku – Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza. Powstały kąciki tematyczne i gazetki poświęcone tematyce projektu. Dzieciaczki kolorowały Koziołka i nauczyły się piosenki „Podróż do Pacanowa”. Kolejne przygody z Koziołkiem Matołkiem przed nami…