Światowy Dzień Zdrowia 2023 pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich”

W naszej szkole w dniach 3 – 28 kwietnia 2023 r. realizowaliśmy interwencję nieprogramową Światowy Dzień Zdrowia 2023 pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich”.

Wychowawcy klas I – VIII przeprowadzili zajęcia edukacyjne, prelekcje, pogadanki i inne działania. Przez wychowawców SP im. J. Korczaka zrealizowane zostały takie działania jak:

  • stoisko informacyjno-edukacyjne pod tytułem „Światowy Dzień Zdrowia” – wychowawca klasy VI
  • gazetki tematyczne – wychowawcy klasy VI i II
  • akcja prozdrowotna pod tytułem „Pomysł na zdrowe drugie śniadanie” – wychowawca klasy II
  • wystawa – hodowla rzeżuchy – wychowawca klasy I
  • plakaty promujące Światowy Dzień Zdrowia pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich” wykonali uczniowie klas IV – VIII – wychowawca klasy VI
  • konkurs dla uczniów klas V, VII i VIII – wychowawca klasy V.

Szkolni koordynatorzy – P. Aneta Hys, P. Joanna Sabała