W przedszkolu obchodziliśmy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień oraz Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

„Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Stworzyli dla was mądre prawa.” (M. Brykczyński)

W tygodniu poprzedzającym dzień 20 listopada, w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka oraz dzień 21 listopada, czyli Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, przedszkolaki świętowały te dni z rówieśnikami w przedszkolu.

To właśnie 20 listopada przypada rocznica uchwalenia  Deklaracji Praw Dziecka z 1959 roku w trakcie XIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku. Deklaracja Praw Dziecka to zbiór postulatów dotyczących zapewnienia dzieciom właściwych warunków życia i rozwoju, w Konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka. Celem Dnia Praw Dziecka jest uświadamianie najmłodszym, że mają swoje prawa i powinni wiedzieć jak z nich korzystać, a dorosłym przypominanie, że nie tylko mają te prawa respektować, ale powinni zawsze stać na ich straży i podejmować działania wzmacniające ich ochronę. 

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień to dzień radosny, pełny dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Jego celem jest uwrażliwienie wszystkich ludzi na wzajemną życzliwość. Jest to apel przeciwko smutnej rzeczywistości, która nas otacza. Przesłanie akcji jest proste – bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko od święta. Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą przekazujemy w świat do ludzi, wraca do nas z nawiązką. Nie żałujmy dobrego słowa, miłego pozdrowienia i uśmiechu drugiej osobie 🙂