Wycieczka klas VII i VIII

8.10.2019r. uczniowie klas VII i VIII zwiedzili…

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.

Z zainteresowaniem wysłuchali wyjaśnień i opowieści przewodnika o symbolice lotniczej i działalności lotniska na przestrzeni lat. Spotkanie pełne było historycznych ciekawostek. A wystawa samolotów zapierała dech!

W Czarnolesie uczniowie spacerowali po parku i dworku Jana Kochanowskiego poznając bliżej jego życiorys i twórczość.

Wycieczka zakończyła się wspólnym posiłkiem.

(tekst A.Tobiasz)